Návrh na vybudování lesní stezky z Bílé Hory na Motol

Tato stránka předkládá návrh na vytvoření stezky pro pěší a cyklisty v pražském lese Borovičky. Lokalita se nachází při západním okraji Prahy mezi Bílou Horou, Motolskou nemocnicí, křižovatkou Vypich a Malým Břevnovem. Vytvoření navrhované cesty by výrazně podpořilo pěší a cyklistickou dopravu mezi centrem Prahy a jejím západním okolím.

Borovicky

katastr nemovitostí

parcelní číslo: 433/1:
výměra 13 ha, Katastrální území Motol, druh pozemku: lesní pozemek, vlastnické právo: Hl.m. Praha

parc. č. 3787/1 (menší území na východě): výměra 5 ha, katastrální území Břevnov, druh pozemku: lesní pozemek, vlastnické právo: Hl.m. Praha


Území je z přírodního hlediska v mnoha ohledech zajímavé, bohužel však obyvateli Prahy téměř nevyužívané. Přitom poloha místa představuje jedinečnou možnost pro vytvoření turistického koridoru v přírodě, který by bez jediného povrchového křížení se silnicí spojoval Strahov s Bílou Horou. Při dořešení situace v oblasti Strahova a Řep by koridor v budoucnu mohl sloužit jako zelená stezka vedoucí z Petřína až do Hostivic na západě od Prahy.

Borovicky

V současné době je již vybudován podjezd pod frekventovanou ulicí Kukulova na Vypichu, který slouží pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře, takže se opravdu žádné křížení se silnicí nemusí řešit. Potenciální problém by mohlo představovat vybudování chystané Břevnovské radiály, jež má za cíl spojit automobilovou trasu vnitřního a vnějšího pražského okruhu. Ve všech předkládaných variantách je naštěstí les Borovičky překlenut, buď pod povrchem nebo přemostěním, takže vybudování této lesní cesty nepřekáží.

Borovicky

A - významný krajinný prvek Řepská step
B – motolské skládky, obrovská halda tvořená odpady z ražení pražských tunelů a jinými, která je v současnosti stále navyšovaná
C – svažitá část Boroviček, v této části by bylo vytvoření cesty technicky nejnáročnější
D – střední část Boroviček, cesta by zde většinou vedla po vrstevnici, na mnoha místech již nějaká cesta vede
E – pruh zahrádek, v západní části se jedná o zahrady náležející k domům, na východě leží samostatná zahradní kolonie
F – paseka, mladý borový les, jediné místo, kde je les od shora až dolů přerušený
G – stavba metra Motol, část depo
H - stavba metra Motol, část budoucí stanice u motolské nemocnice

Kromě zmíněno zeleného koridoru mezi Strahovem a Bílou Horou představuje tato lesní stezka pro pěší a cyklisty praktickou spojnici stanice metra Motol s mnoha důležitými místy (Bílá Hora, Malý Břevnov, Obora Hvězda, nákupní centrum Kaufland, zastávka Vypich).